Kierownictwo KPP w Stargardzie - Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie

Kierownictwo KPP w Stargardzie

Kierownictwo KPP w Stargardzie

Komendant Powiatowy Policji w Stargardzie

insp. Robert Nowak

sekretariat: 91 481 35 05, fax: 91 481 35 08
73-110 Stargard, ul. Warszawska 29

 

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Stargardzie

nadkom. Artur Grenda

sekretariat: 91 481 35 05, fax: 91 481 35 08
73-110 Stargard, ul. Warszawska 29

 

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Stargardzie

nadkom. Sławomir Wasilewski

sekretariat: 91 481 35 05, fax: 91 481 35 08
73-110 Stargard, ul. Warszawska 29