Aktualności

20- nowo przyjętych policjantów służyć będzie w stargardzkiej Policji

Wczoraj na dziedzińcu Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w obecności Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie nadinsp. Tomasz Trawińskiego, jego zastępców, a także zaproszonych gości ślubowanie złożyło 110 nowo przyjętych policjantów. 17 z nich służbę pełnić będzie w Komendzie Powiatowej Policji w Stargardzie.

We wrześniu 2020 r. w policyjne szeregi zachodniopomorskiej Policji przyjętych zostało kolejnych 114 funkcjonariuszy: 21 kobiet i 93 mężczyzn.

"Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej świadom podejmowanych obowiązków policjanta...” – to początek roty ślubowania, którą składa każdy wstępujący do służby policjant. Wczoraj podczas uroczystej zbiórki, słowa te wypowiedziało 17 młodych funkcjonariuszy którzy zasilą szeregi stargardzkiej komendy. Od początku 2020 roku w stargardzkiej Policji służbę rozpoczęło łącznie 20 funkcjonariuszy.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby musieli przejść przez kilka etapów postępowania kwalifikacyjnego, które obejmowało między innymi testy z wiedzy i sprawności fizycznej, test psychologiczny, wywiad środowiskowy oraz komisję lekarską.

Teraz nowi policjanci odbędą kurs podstawowy, podczas którego będą zdobywać wiedzę z zakresu znajomości obowiązujących przepisów prawnych i procedur ich stosowania. Poznają psychologiczne aspekty pracy policjanta oraz etyki zawodowej.

Po skończeniu kursu podstawowego i adaptacji zawodowej młodzi stażem funkcjonariusze rozpoczną służbę w stargardzkiej Policji w wydziale prewencji, ruchu drogowego oraz wydziale kryminalnym.

Jeśli chcesz połączyć pasję ze służbą, jeśli cenisz sobie stabilizację zatrudnienia, jeśli chcesz się rozwijać to

zostań policjantem wykorzystując swe dotychczasowe umiejętności i predyspozycje.

Zapraszamy w nasze szeregi.

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w stargardzkiej Policji mogą złożyć komplet dokumentów w Zespole Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie pok. 113 – tel. 47 78 29 613, 47 78 29 614 ,mieszczącej się przy ul. Warszawskiej 29.

e-mail: sekretariat.stargard@sc.policja.gov.pl

 

Dodatkowe informacje:

https://zachodniopomorska.policja.gov.pl/sz/aktualnosci/aktualnosci/32612,Zostan-policjantem.html

 

 

podkom. Krzysztof Wojsznarowicz