Podsumowanie debaty ewaluacyjnej w Dobrzanach - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie

Aktualności

Podsumowanie debaty ewaluacyjnej w Dobrzanach

Wczoraj w Dobrzanach odbyła się debata ewaluacyjna, która została zorganizowana przez Komendę Powiatową Policji w Stargardzie. Głównym celem spotkania była rozmowa o bezpieczeństwie, bo każdy może mieć na nie wpływ.

 

 

Wczoraj w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzanach przy ul. Staszica 1 odbyła się debata ewaluacyjna. W spotkaniu udział wzięli między innymi Komendant Powiatowy Policji w Stargardzie insp. Robert Nowak, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Stargardzie kom. Artur Grenda, Przewodnicząca Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego p. Irena Agata Łucka, Zastępca Burmistrza Dobrzan Bogdan Syganiec, a także przedstawiciel Zarządu Dróg Powiatowych.

 

Gospodarzem spotkania był Komendant Powiatowy Policji w Stargardzie insp Robert Nowak oraz I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Stargardzie kom. Artur Grenda. Wśród specjalistów z policji znaleźli się również przedstawiciele prewencji Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Stargardzie Pan kom. Łukasz Famulski oraz Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego nadkom. Michał Jaskulski. Ne debacie nie zabrakło również kierownika Posterunku Policji w Dobrzanach asp. szt. Grzegorza Bodysa, a także dzielnicowych mł. asp. Krzysztofa Woźniaka oraz sierż. szt. Konrada Deca. Na spotkanie licznie przybyli sołtysi, radni, a także mieszkańcy, którzy niepozostali obojętni na stan bezpieczeństwa w tym rejonie.

 

Podczas wczorajszej debaty omówiono wnioski, oraz działania podjęte przez policję po debacie która miała miejsce 27 listopada 2017 roku. Analizie poddano również stan bezpieczeństwa oraz istniejące zagrożenia, a także poddano dyskusji oczekiwania mieszkańców, dokonując tym samym koordynacji działań policji, administracji samorządowej ze społecznością lokalną. Podczas wspólnej dyskusji wypracowano metody dalszego działania.

 

Uczestnicy debaty podnieśli sprawy i problemy wpływające na poczucie komfortu i bezpieczeństwa w analizowanym rejonie. Omawiane zagadnienia głównie dotyczyły spraw związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, a w szczególności stanu nawierzchni dróg na terenie gminy Dobrzany w miejscowościach takich jak Ognica, Bytowo, Błotno, Tarnowo. Podczas wolnej dyskusji mieszkańcy oraz władze gminy zwrócili się z prośbą do funkcjonariuszy policji o objęcie kontrolą dzikich kąpielisk powstałych na terenie gminy w związku ze zbliżającymi się wakacjami.

 

Wczorajsza debata była również doskonałą okazją do przybliżenia mieszkańcom gminy i miasta Dobrzany działań profilaktycznych realizowanych przez mundurowych stargardzkiej jednostki, Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, aplikacji „Moja Komenda”, a także dzielnicowych i ich rejonów.