Aktualności

„BEZPIECZNE FERIE”- spotkanie z komisarzem Inkiem

W dniu wczorajszym pracownicy stargardzkiej komendy wraz z pracownikami stargardzkiego sanepidu, odwiedzili uczniów świetlicy w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stargardzie, wraz z komisarzem Inkiem promując zasady bezpiecznego spędzania ferii.

Tematem prelekcji było uświadomienie oraz przypomnienie dzieciom o kilku zasadach bezpiecznej zabawy. Rozmawiano między innymi o:

  • jeździe na łyżwach tylko na zorganizowanych i nadzorowanych lodowiskach,

  • nie wchodzeniu na lód zbiorników wodnych takich jak jeziora, rzeki, stawy,

  • do zjeżdżania na sankach, nartach wybieramy miejsca z dala od ruchu samochodowego,

  • informowaniu rodziców o miejscu swojego pobytu,

  • noszeniu kluczy od domu zawsze przy sobie,

  • podczas zabaw w domu wystrzegania się prądu, wody, gazu, ognia oraz lekarstw,

  • podczas kontaktu z nieznajomymi w żadnym wypadku nie przyjmujemy słodyczy, nie udzielamy informacji gdzie mieszkamy, nie odchodzimy z obcą osobą, a co najważniejsze nie wsiadamy do obcego samochodu.

 

Spotkanie odbyło się również w ramach stargardzkiego programu profilaktyczno – edukacyjnego „Jesteśmy widoczni”, oraz „Programu przeciwdziałania przemocy w szkole, profilaktyki uzależnień oraz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży”.

 

Dzieci w towarzystwie komisarza Inka oraz pracowników komendy jak również sanepidu chętnie rozmawiały o bezpieczeństwie jakie należy zachować w czasie ferii zimowych oraz na co dzień. Podzieliły się ze wszystkimi swoimi doświadczeniami oraz wiedzą w zakresie zasad obowiązujących na drodze i w jej pobliżu, jak również jakich zabaw unikać w domu, oraz na dworze aby było bezpiecznie i nikomu nic złego się nie stało.

 

Na zakończenie spotkania każdy jego uczestnik otrzymał element odblaskowy ufundowany przez firmę Bridgestone Stargard.