Strona główna » Dzielnicowi KPP
 
Wydarzenia

 

puste_pole

 
Podział na rejony odpowiedzialności

 

 

I REWIR DZIELNICOWYCH

 

Kierownik: sierż. Madalena MICKIEWICZ

st.post. Magdalena Mickiewicz

pok.58, tel. 091/48 13 636

 

Rejon dzielnicowego nr 1:

 

sierż.szt. Rafał SIWARSKI

 Rafał Siwarski

pok.45, tel. 091/48 13 532

 

punkt przyjęć - Administracja Mieszkaniowa ul.Wierzyńskiego 4

w każdy pierwszy i ostatni wtorek miesiaca w godz.16:00 - 18:30

 

Obejmuje obszar – od strony południowej, wschodniej i zachodniej - wzdłuż linii granicy administracyjnej miasta Stargardu Szczec), od strony północnej - granicą jest odcinek projektowanej drogi krajowej S-10 (wzdłuż osi jezdni).

 

W skład rejonu wchodzą: Cmentarz, część drogi Kluczewo – Giżynek, Ogrody Działkowe „Młynarz”, Cukrownia Kluczewo, dzielnice Os. Lotnisko – z ulicami: Żwirki i Wigury, Śniadeckiego, Tańskiego, Rogalskiego, Drzewieckiego, Wituszyńskiego, Skarżyńskiego, Kluczewo z ulicami: Lotników, Okulickiego, Kosmonautów, Kolejową, Lelewela, Broniewskiego, Główną, Niemcewicza, Traugutta.Rejon dzielnicowego nr 2:

 

........................................

 

pok.45, tel. 091/48 13 532

 

punkt przyjęć - Administracja Mieszkaniowa ul.Wierzyńskiego 4

w każdy pierwszy i ostatni wtorek miesiaca w godz.16:00 - 18:30

 

Obejmuje obszar – od strony południowej granicą rejonu jest odcinek drogi krajowej S-10 (wzdłuż osi jezdni), od strony zachodniej granica przebiega - wzdłuż linii granicy administracyjnej miasta Stargardu Szczec., od strony wschodniej – wzdłuż linii granicy administracyjnej miasta, następnie wzdłuż zachodniej części nasypu torowiska szlaku kolejowego Stargard Szczec. – Poznań - do wiaduktu kolejowego na ul. Broniewskiego i ul. Różanej. Od strony północnej – wzdłuż ogrodzenia Państwowych Ogrodów Działkowych im. „4-go Marca” i „Owoc Naszej Pracy” – do ul. Spokojnej i ogrodzenia „nowego” cmentarza komunalnego przy ul. Spokojnej.

W skład rejonu wchodzą: dzielnice Os. Pyrzyckie, teren „nowego” cmentarza komunalnego przy ul. Spokojnej, torowisko szlaku kolejowego Stargard – Poznań (od wiaduktu na ul. Broniewskiego do granicy administracyjnej miasta), wiadukty kolejowe na ul. Broniewskiego i Różanej oraz ulice: Harcerska, Saperów, Fieldorfa, Grota-Roweckiego, Hubala, Kusocińskiego, 9-go Maja, Korczaka, Witkiewicza, Norwida, Powstańców Warszawy, Szarych Szeregów, Starzyńskiego, Boh. Monte Cassino, 5-go Marca, Kleberga, Pileckiego, Boh. Getta Warszawskiego, Kutrzeby, Armii Krajowej, Staffa, Lechonia, Wierzyńskiego, Kruczkowskiego, Gombrowicza, Herberta, Niepodległości, Baczyńskiego, Spółdzielcza, Leśmiana, Gałczyńskiego, Słonimskiego, Brzechwy, Iwaszkiewicza, Różana (od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania z ul. Broniewskiego), Broniewskiego (od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania z droga krajową S-10), Giżynek.

 

 

Rejon dzielnicowego nr 3:

 

st.post. Arkadiusz CHUDZIK

 st.post. Arkadiusz Chudzik

pok.51, tel. 091/48 13 535

 

 

 

Obejmuje obszar – od strony południowej granicą rejonu jest ogrodzenie terenu Państwowych Ogrodów Działkowych im. „4-go Marca” i „Owoc Naszej Pracy”, ul. Spokojną. Od strony północno - zachodniej granicą rejonu jest ogrodzenie „wojskowych” ogródków działkowych, dalej wzdłuż osi jezdni ulic: Przedwiośnie, Pogodnej, Lechickiej, Placu Majdanek, Kościuszki, Podchorążych, Dąbrowskiego, 11-go Listopada do skrzyżowania Szczecińskiej i Bema. Granicą wschodnią rejony nasyp wzdłuż torowiska kolejowego od wiaduktu na ul. Szczecińskiej do wiaduktu na ul. Różanej.


W skład rejonu wchodzą: Państwowe Ogrody działkowe im: „4-go Marca”, „Owoc Naszej Pracy”, „Partyzantów”, „wojskowe” ogródki działkowe, „stary” cmentarz komunalny przy ul. Kościuszki, Park Stefana Batorego, oraz ulice: Spokojna, Różana, Bema,11-go Listopada, Dąbrowskiego, Podchorążych, Zwycięzców, Krakowska, Racławicka, Szkolna, Kościuszki, Al. Gryfa, Wiosenna, Jesienna, Kołłątaja, Oświaty, Letnia, Lechicka, Pogodna, Przedwiośnie.


Rejon dzielnicowego nr 4:

 

mł.asp. Robert PUZIAK

sier.szt._Robert_Puziak


pok. 51, tel. 091/48 13 535

 

 

Obejmuje obszar – od strony południowej granicą rejonu jest granica administracyjna miasta, część ogrodzenia „nowego” cmentarza komunalnego przy ul. Spokojnej, linia wzdłuż ogrodzenia „wojskowych” ogródków działkowych. Od strony północno - wschodniej granicą rejonu jest lina wzdłuż osi jezdni ulic: Przedwiośnie, Pogodnej, Lechickiej, Placu Majdanek, Kościuszki, Podchorążych, Dąbrowskiego, 11-go Listopada do skrzyżowania Szczecińskiej i Bema. Północną granicą rejonu jest linia wzdłuż osi jezdni ul. Szczecińskiej (od skrzyżowania z ul. Bema do skrzyżowania z ul. Słoneczną, ul. Słoneczna (wzdłuż ogrodzenia Ośrodka Sportu i Rekreacji), linia wzdłuż osi jezdni Placu Słonecznego i ul. Al. Żołnierza. Granicą zachodnią rejonu jest granica administracyjna miasta.


W skład rejonu wchodzą: JW-1755, poligon wojskowy oraz ulice: Szczecińska, 11-goListopada, Plac Słoneczny, Kościuszki , Podchorążych, Racławicka, Batalionów Chłopskich, Szkolna, Czwartaków, Dąbrowskiego, Plac Majdanek, Lechicka, Przedwiośnie, Pogodna, Kraszewskiego, Konarskiego, Przerwy – Tetmajera, Al. Żołnierza Boczna, Osiedle Hallera, Al. Żołnierza.


Rejon dzielnicowego nr 5:

 

sierż.szt. Łukasz WIĘCKOWSKI

st.sier._ukasz_Wickowski

pok.46, tel. 091/48 13 533

 

punkt przyjęć - Administracja Mieszkaniowa os.Zachód A7

w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiaca w godz.16:00 - 18:00

 

Obejmuje obszar – od strony południowej granicą rejonu jest ul. Al. Żołnierza (wzdłuż osi jezdni). Granicą zachodnią rejonu jest granica administracyjna miasta, wschodnią linia wzdłuż ogrodzenia Ośrodka Sporu i Rekreacji na ul. Słonecznej, natomiast północną granicą jest linia wzdłuż osi jezdni na ul. Szczecińskiej (od wiaduktu kolejowego do budynku A-21 na Os. Zachód), a następnie przejściem pomiędzy kościołem i blokiem A-21 i drogami wewnętrznymi prowadzącymi wzdłuż bloków na Os. Zachód – B-1, B-2, B-3, B-6, B-8 i dalej wzdłuż granicy boiska sportowego, ogrodzenia Zakładu Karnego i polnej drogi prowadzącej w kierunku zachodnim.

W skład rejonu wchodzą: ul. Słoneczna, Szczecińska, ul. Kościuszki, część Pl. Słonecznego, Mieszczańska, Popiełuszki, Al. Żołnierza, 9-go zaodrzańskiego Pułku Piechoty, oraz budynki na Os. Zachód od A-2 do A-21, od B-1 do B-7.


Rejon dzielnicowego nr 6:

 

sierż.szt Marcela KLEBAN

st.sier._Marcela_Kleban

pok.46, tel. 091/48 13 533

 

punkt przyjęć - Administracja Mieszkaniowa os.Zachód A7

w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiaca w godz.16:00 - 18:00

 

Obejmuje obszar – od strony północnej granicą rejonu jest ul. Szczecińska ( wzdłuż osi jezdni od granicy administracyjnej miasta do budynku A-21 na Os. Zachód), granicą zachodnią rejonu jest linia granicy administracyjnej miasta, granicą wschodnia i południową są drogi wewnętrzne prowadzące wzdłuż bloków na Os. Zachód – A-21, B-1, B-2, B-3, B-6, B-8 i dalej wzdłuż granicy boiska sportowego, ogrodzenia Zakładu Karnego i polnej drogi prowadzącej w kierunku zachodnim.

W skład rejonu wchodzą: ul. 9-go Zaodrzańskiego Pułku Piechoty (od skrzyżowania z ul. Szczecińską do skrzyżowania z drogą osiedlowa pomiędzy budynkami na Os. Zachód B-6 i B-8) oraz budynki na Os. Zachód od B-8 do B-27.


Rejon dzielnicowego nr 7:

 

sierż.szt. Paweł FODER

 sierż.szt. Pawel Foder

pok.47, tel. 091/48 13 534

 

punkt przyjęć - Oś.Chopina ul.Wieniawskiego 32

w każdy pierwszy i ostatni wtorek miesiąca w godz.16:00 - 18:30

 

Obejmuje obszar – od strony południowej granicą rejonu jest ul. Szczecińska (wzdłuż osi jezdni, na odcinku od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania z ul. Wieniawskiego), od strony północno – wschodniej granicą rejonu jest linia wzdłuż nasypu szlaku kolejowego Stargard Szczec. – Szczecin, od wiaduktu na ul. Szczecińskiej do wiaduktu na ul. Składowej), zachodnią granicę rejonu stanowi linia wzdłuż osi jezdni ulic: Składowej (od wiaduktu kolejowego do ul. Usługowej), Ceglanej (od skrzyżowania z ul. Usługową do skrzyżowania z ul. Szymanowskiego), ul. Szymanowskiego (od skrzyżowania z ul. Ceglaną do skrzyżowania z ul. Czeską), Czeskiej, Wielkopolskiej, Wieniawskiego.

W skład rejonu wchodzą: tereny bocznic kolejowych pomiędzy północno – wschodnią granicą rejonu, a ul. Ceglaną i Towarową, dworzec PKS oraz ul: Składowa, Ceglana, Rumuńska, Węgierska, Jugosłowiańska, Bułgarska, Serbska, Szymanowskiego, Czeska, Wileńska, Pl. Zgody, Łużycka, Pierwszej Brygady, Towarowa, Obrońców Westerplatte, Partyzantów, Kaszubska, Mazurska, Słowacka, Wielkopolska, Wieniawskiego, Plac Lubelski, Mazowiecka.

 

 

Rejon dzielnicowego nr 8:

 

sierż.szt. Szymon NOGALSKI

Nogalski

pok.47, tel. 091/48 13 534

 

punkt przyjęć - Oś.Chopina ul.Wieniawskiego 32

w każdy pierwszy i ostatni wtorek miesiąca w godz.16:00 - 18:30

 

Obejmuje obszar – od strony północnej granicą rejonu jest linia biegnąca wzdłuż nasypu torowiska szlaku kolejowego Stargard Szczec. – Szczecin (na odcinku od wiaduktu kolejowego na ul. Składowej do granicy administracyjnej miasta), granicę wschodnią rejonu stanowi linia wzdłuż osi jezdni ulic: Składowej (od wiaduktu kolejowego do ul. Usługowej), Ceglanej (od skrzyżowania z ul. Usługową do skrzyżowania z ul. Szymanowskiego), ul. Szymanowskiego (od skrzyżowania z ul. Ceglaną do skrzyżowania z ul. Czeską), Czeskiej, Wielkopolskiej, Wieniawskiego, granicą południową rejonu jest ul. Szczecińska (wzdłuż osi jezdni, na odcinku od skrzyżowania z ul. Wileńską w kierunku Szczecina, do granicy administracyjnej miasta), granicą zachodnią rejonu jest linia granicy administracyjnej miasta.

 

W skład rejonu służbowego: wchodzą ulice: Przemysłowa, Transportowa, Energetyczna, Cieplna, Nasienna, Usługowa, Składowa, Ceglana, Szymanowskiego, Czeska, Wileńska, Szczecińska, Wielkopolska, Węgierska, Wieniawskiego, Kubańska, Paderewskiego, Nowakowskiego, Chopina, Niewiadomskiego, Noskowskiego, Kurpińskiego, Różyckiego, Karłowicza, Polska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II REWIR DZIELNICOWYCH

 

Kierownik: asp. Łukasz MIŁEK

m.asp._ukasz_Miek

pok.58, tel. 091/48 13 637Rejon dzielnicowego nr 9:

 

st.asp. Cezary FRANIAK

asp._Cezary_Franiak

pok.62, tel. 091/48 13 538

 

punkt przyjęć - Wspólnota Mieszkaniowa ul. Piłsudskiego 53 B

w każdą drugą środę miesiaca w godz.17:00 - 19:00

 

Obejmuje obszar – od strony północno – zachodniej granicą rejonu jest linia granicy administracyjnej miasta biegnąca (od torowiska szlaku kolejowego Stargard Szczec. – Szczecin do torowiska kolei wąskotorowej znajdującej się wzdłuż ul. Podleśnej), granicą północno – wschodnią rejonu jest linia biegnąca wzdłuż torowiska kolei wąskotorowej przy ul. Podleśnej (na odcinku od granic administracyjnej miasta do ul. Orzeszkowej), dalej lewą stroną ul. Orzeszkowej, Wojska Polskiego (od skrzyżowania z ul. Orzeszkowej do skrzyżowania z ul. Konopnickiej), południową granicą rejonu jest ul. M. Konopnickiej, natomiast południowo - zachodnią granicą rejonu jest linia wzdłuż nasypu torowiska szlaku kolejowego Stargard Szczec. – Szczecin (na odcinku od wiaduktu przy ul. Konopnickiej do granicy administracyjnej miasta).

W skład rejonu wchodzą: wiadukty kolejowe przy ul. Konopnickiej, Składowej oraz torowisko szlaku kolejowego znajdującego się w tym rejonie, Państwowe Ogrody Działkowe im „Mikołaja Kopernika”. Ponadto w skład rejonu wchodzą ulice: Podleśna, Matejki, Chełmońskiego, Kossaka, Malczewskiego, Podmiejska, Składowa, Konopnickiej, Os. Kopernika, Piłsudskiego, Warzywna, Kwiatowa, Owocowa, Sucharskiego, Sienkiewicza, Kasprowicza.Rejon dzielnicowego nr 10:

 

sierż.szt. Bartłomiej SEMCZYSZYN

IMG 2428

 

pok.62, tel. 091/48 13 538

 

Obejmuje obszar – od strony północnej granicą rejonu jest linia granicy administracyjnej miasta od torowiska kolei wąskotorowej przy ul. Podleśnej do drogi biegnącej do miejscowości Storkówko będącej przedłużeniem ul. Morskiej, południowo – wschodnią granicą rejonu jest linia biegnąca prostopadle od punktu stycznego ul. Morskiej z granicą administracyjną miasta do ul. Drzymały i dalej do rzeki Ina, a następnie wzdłuż zachodniego brzegu rzeki do ul. Limanowskiego, południową granicą rejonu jest część ul. Limanowskiego (na odcinku od rzeki Ina do ul. Okrzei), ul. Okrzei (na odcinku od skrzyżowania z ul. Limanowskiego do skrzyżowania z ul. Żeromskiego), ul. Żeromskiego, południowo – zachodnią granicą rejonu jest linia biegnąca wzdłuż torowiska kolei wąskotorowej przy ul. Podleśnej (na odcinku od granic administracyjnej miasta do ul. Orzeszkowej), dalej lewą stroną ul. Orzeszkowej, Wojska Polskiego (od skrzyżowania z ul. Orzeszkowej do skrzyżowania z ul. Żeromskiego).

W skład rejonu wchodzą: tereny Państwowych Ogrodów działkowych „Pomorska” i „Marii Konopnickiej” , Cmentarza Wojskowego oraz ulice: Reymonta, Polna, Brzozowa, Torfowa, Gospodarska, Topolowa, Modrzewiowa, Miodowa, Boryny, Mokrzyca, Waryńskiego, Pomorska, Łukaszewicza, Orzeszkowej, Sportowa, Asnyka, Północna, Wojska Polskiego, Dąbrowskiej, Przesmyckiego, Przybosia, Rzeźnicza, Limanowskiego.Rejon dzielnicowego nr 11:

 

st.asp. Rafał FIJAŁKOWSKI

 asp. Rafał Fijałkowski

pok.63, tel. 091/48 13 539

 

punkt przyjęć - Wspólnota Mieszkaniowa ul. Piłsudskiego 53 B

w każdą drugą środę miesiaca w godz.17:00 - 19:00

 

Obejmuje obszar – od strony północnej granicą rejonu jest ul. ul. Konopnickiej ( na odcinku od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego), granicą wschodnią rejonu jest ul. Piłsudskiego (na odcinku od skrzyżowania z ul. Konopnickiej do skrzyżowania z ul. Mickiewicza), ul. Mickiewicza (na odcinku od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego), granicą południową rejonu jest ul. Wyszyńskiego (część od strony Os. 1000 - lecia), ul. Dworcowa (na odcinku od ul. Wyszyńskiego do ul. Mickiewicza).

W skład rejonu wchodzą: ul. Dworcowa, Reja, Słowackiego, Piłsudskiego, Mickiewicza, Os. 1000-lecia, Wyszyńskiego.Rejon dzielnicowego nr 12:

 

asp. Krzysztof WODNICKI

asp._Krzysztof_Wodnicki

pok.62, tel. 091/48 13 538

 

Obejmuje obszar – od strony północnej granicą rejonu jest ul. Konopnickiej (na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Wojska Polskiego), ul. Żeromskiego, wschodnią granicę rejonu stanowi ul. Okrzei, południową ul. Struga, natomiast zachodnia granice tworzą ul. Wojska polskiego (na odcinku od skrzyżowania z ul. Struga do skrzyżowania z ul. Mickiewicza), ul. Mickiewicza (na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Piłsudskiego), ul. Piłsudskiego (od ul. Mickiewicza do ul. Konopnickiej).

W skład rejonu wchodzą: ul: Żeromskiego, Wojska Polskiego, Prusa, Limanowskiego, Środkowa, Okrzei, Plac Słowackiego, Krasińskiego, Struga.Rejon dzielnicowego nr 13:

 

sierż.szt. Mirosław PAWLIKOWSKI

IMG 2424

 

pok.63, tel.. 091/48 13 539

 

Obejmuje obszar – od strony północnej granicą rejonu jest ul. Wyszyńskiego (część od Parku 3-go Maja) oraz dworzec osobowy PKP Stargard Szczec., granica wschodnia rejonu przebiega ul. Czarnieckiego (wzdłuż osi jezdni), ul. Popiela (wzdłuż osi jezdni, do mostu na rzece Ina), następnie zachodnim brzegiem rzeki w kierunku południowym do granicy administracyjnej miasta, granicą zachodnią rejonu jest linia przebiegająca wzdłuż nasypu torowiska szlaku kolejowego Poznań - Stargard Szczec. (od granicy administracyjnej miasta do wiaduktu kolejowego na ul. Broniewskiego), następnie częścią ul. Broniewskiego do wiaduktu na ul. Różanej i dalej wzdłuż nasypu torowiska szlaku kolejowego Pyrzyce – Stargard Szczec. do końca dworca osobowego PKP Stargard Szczec.

W skład rejonu wchodzą: dworzec osobowy PKP Stargard Szczec, torowisko od dworca PKP do wiaduktów przy ul. Różanej i Broniewskiego, wiadukty kolejowe na ul. Wyszyńskiego, Bogusława IV-go, Warszawskiej oraz ulice: Wyszyńskiego, Barnima, Czarnieckiego, Bogusława IV-go, Park 3-go Maja, Skarbowa, Pl. Św. Ducha, Popiela, Staszica, Śląska, Warszawska, Łabędzia, Sadowa.Rejon dzielnicowego nr 14:

 

st.sierż. Arkadiusz PIWOŃSKI

 st.sierż. Arkadiusz Piwoński

pok.59, tel. 091/48 13 536

 

Obejmuje obszar – od strony północnej granicą rejonu jest ul. Struga (wzdłuż chodnika przyległego do Parku Chrobrego), od strony wschodniej granicą rejonu jest ul. Portowa (wzdłuż ogrodzenia Zakładów Zbożowych „Eelstar”, ogrodzenia Kanału Młyńskiego do ul. Klasztornej), ul. Klasztorna, ul. Prządki, ul. Grodzka (wzdłuż osi jezdni), ul. Krzywoustego (na odcinku od ul. Grodzkiej do ul. Kazimierza Wielkiego), ul. Kazimierza Wielkiego (od skrzyżowania z ul. Krzywoustego do mostu na rzece Ina, granicą południową rejonu jest zachodni brzeg rzeki Ina (od mostu na ul. K. Wielkiego do mostu na ul. Popiela), ul. Popiela (wzdłuż osi jezdni), zachodnia granicą jest ul. Czarnieckiego (wzdłuż osi jezdni), Pl. Wolności i jezdnia łączącą plac z ul. Wojska Polskiego.

W skład rejonu wchodzą: Park Chrobrego, Amfiteatr, Park Piastowski, Park Popiela wraz z ulicami: Pl. Wolności, Portową, Al. Słowiczą, Wita Stwosza, Chrobrego, Czarnieckiego, Popiela, Warowną, Złotników Płatnerzy, Łokietka, Pocztową, Sukienniczą, Mieszka I-go, Grodzką, Krzywoustego, Strażniczą.

 

 

Rejon dzielnicowego nr 15:

 

st.sierż. Monika KUŹMICKA

 Monika Kuzmicka

pok.61, tel. 091/48 13 537

 

Obejmuje obszar – od strony północnej granicą rejonu jest ul. Młyńska (wzdłuż krawędzi ulicy przyległej do Parku Zamkowego), granica wschodnia przebiega wzdłuż zachodniego brzegu rzeki Ina (od ul. Młyńskiej do mostu na ul. K. Wielkiego), od południa granicą rejonu jest ul. K. Wielkiego (na odcinku od mostu na rzece Ina do ul. Krzywoustego), ul. Krzywoustego ( na odcinku od ul. K. Wielkiego do ul. Grodzkiej) natomiast granicą zachodnią rejonu jest ul. Grodzka (wzdłuż osi jezdni), ul. Prządki, ul. Klasztorna i odcinek ul. Portowej (od ul. Klasztornej do ul. Okrzei).

W skład rejonu wchodzą: Park Zamkowy oraz ulice: Portowa, Klasztorna, Prządki, Wita Stwosza, Spichrzowa, Kasztelańska Chrobrego, Kuśnierzy, Szewska, Basztowa, Włosiennica, Garncarska, Kazimierza Wielkiego, Grodzka, Kramarska, Rynek Staromiejski, MariackaRejon dzielnicowego nr 16:

 

............................................................

 

pok.61, tel. 091/48 13 537

 

Obejmuje obszar – od strony północnej granicą rejonu jest polna droga biegnąca od zachodniego brzegu rzeki Iny, wzdłuż ogródków działkowych im. „Tadeusza Kościuszki”, do ul. Drzymały i dalej prostopadle do punktu stycznego ul. Morskiej z granicą administracyjną miasta Stargardu Szczec., dalszą część granicy rejonu wyznacza linia granicy administracyjnej miasta, granicę wschodnią rejonu stanowi linia granicy administracyjnej miasta do ul. Bydgoskiej, granicą południową rejonu jest linia wzdłuż ul. Bydgoskiej (od granicy administracyjnej miasta do mostu na rzece Ina), granica zachodnia rejonu biegnie wzdłuż zachodniego brzegu rzeki Ina (od mostu na ul. Bydgoskiej do ul. Młyńskiej) ul. Młyńską, częścią ul. Portowej (od ul. Młyńskiej do ul. Okrzei), ul. Okrzei, ul. Limanowskiego (od ul. Okrzei do rzeki Ina) i dalej wzdłuż brzegu rzeki Ina do wysokości końca ogrodów działkowych im. Tadeusza Kościuszki przy ul. Drzymały.

W skład rejonu wchodzą: Państwowe Ogrody Działkowe im.: „T. Kościuszki”, „M. Konopnickiej”, „Nowy Sad”, „S. Czarnieckiego”, „B. Chrobrego” oraz ulice: Drzymały, Morska, Szosa Maszewska, Wiśniowa, Zakole, Daleka, Kochanowskiego, Ogrodowa, Nadbrzeżna, Młyńska, Krzywa, Świętopełka, Gdańska, Gdyńska, Łąkowa, Klonowa, Grudziądzka, Źródlana, Grunwaldzka, Graniczna, Na Grobli, Rzemieślnicza, Robotnicza, Skłodowskiej-Curie, Al. Spacerowa.Rejon dzielnicowego nr 17:

 

sierż.szt. Piotr KRZOSEK

st.sier._Piotr_Krzosek

pok.59, tel. 091/48 13 536

 

Obejmuje obszar – od strony północno – zachodniej granicą rejonu jest zachodni brzeg rzeki Ina (od mostu na ul. K. Wielkiego w kierunku południowym do granicy administracyjnej miasta), północno – wschodnią granicą rejonu jest ul. Bydgoska (od mostu na rzece Ina w kierunku miejscowości Święte, do granicy administracyjnej miasta), południowo-wschodnią granica rejonu jest linia granicy administracyjnej miasta (od ul. Bydgoskiej w kierunku południowym , do miejsca połączenia się z rejonem służbowym nr 13 na rzece Mała Ina).

W skład rejonu wchodzą: Park Jagielloński, Ogrody Działkowe im. „B. Chrobrego” oraz ulice: Bydgoska (obie strony), Nałkowskiej, Andersa, Jesionowa, Tuwima, Wyspiańskiego, Okrężna, Orkana, Al. Dębowa, Sikorskiego, Żeglarska, Parkowa, Piwna, Jagiellońska Wiejska, Nowowiejska, Królowej Jadwigi, Dąbrówki, Królowej Bony, Anny Jagiellonki, „obwodnica”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III REWIR DZIELNICOWYCH

 

Kierownik: asp.szt. Jarosław KOWALCZUK

 Kowalczuk

pok.58, tel. 091/48 13 531

 

Rejon dzielnicowego nr 18:

 

mł.asp. Rafał KRAJEWSKI

 Rafał Krajewski

pok. 57, tel. 091/48 13 530

 

Obejmuje obszar – miejscowości gminy Stargard Szczeciński

 

W skład rejonu wchodzą: Grabowo, Kurcewo, Kiczarowo, Klępino, Małkocin, Radziszewo, Strzyżno, Święte, Strachocin, Ulikowo, Witkowo.

 

 

 

Rejon dzielnicowego nr 19:

 

st.post. Łukasz LIS

 Lukasz Lis

pok. 57, tel. 091/48 13 530

 

Obejmuje obszar – miejscowości gminy Stargard Szczeciński

 

W skład rejonu wchodzą: Barzkowice, Golina, Krąpiel, Pęzino, Sułkowo, Trzebiatów, Tychowo.

 

 

 

Rejon dzielnicowego nr 20:

 

st.post. Damian CICHOWICZ

st.post. Damian Cichowicz 

pok. 57, tel. 091/48 13 530

 

Obejmuje obszar – miejscowości gminy Stargard Szczeciński

 

W skład rejonu wchodzą: Grzędzice, Golczewo, Koszewo, Lipnik, Lubowo, Poczernin, Rogowo, Skalin, Smogolice, Siwkowo, Sowno, Strumiany, Wierzchląd, Warchlino, Warchlinko, Żarowo.

 

 

 

Rejon dzielnicowego nr 21:

 

sierż.szt. Krzysztof MAŃKOWSKI

 Mańkowski

Morzyczyn, ul. Szczecińska 29, tel. 091/48 13 595

 

Obejmuje obszar – miejscowości gminy Kobylanka

 

W skład rejonu wchodzą: Bp align=353 JUSTIFYW skład rejonu wchodzą:strongCENTER ielkowo, Jęczydół, Kunowo, Morzyczyn, Miedwiecko, Rekowo, Zieleniewo.

 

 

 

Rejon dzielnicowego nr 22:

 

st.asp. Krzysztof TOMASZEWSKI

 Tomaszewski

Morzyczyn, ul. Szczecińska 29, tel. 091/48 13 595

 

Obejmuje obszar – miejscowości gminy Kobylanka

 

W skład rejonu wchodzą: Kobylanka, Cisewo, Kałęga, Motaniec, Niedźwiedź, Reptowo, Wielichówko.

Komendant Powiatowy Policji w Stargardzie Szczecińskim wyznaczył 10 tysięcy złotych nagrody

 
Copyright © 2010 Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie Szczecińskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. webmaster: Marek Macedoński